Merkezin Faaliyet Alanları

a) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine, Üniversitede eğitim-öğretim yapılan bütün bilim, sanat, kültür, spor alanlarında eğitimler düzenlemek,

b) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine, bilgiyi pekiştirmek, bilimsel düşünceyi ve beceriyi geliştirmek üzere Üniversite içinde ve dışında çeşitli uygulamalı dersler, etkinlikler, geziler, laboratuar çalışmaları, konferanslar ve çalıştaylar düzenlemek,

c) Merkezin amaçları doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunların çalışmalarına katılmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve rehberlik yapmak.